3D FruitSorter NOK

3D FruitSorter

 

KLASSEBEPALING EN REGISTRATIE VAN AARDBEI PUNNETS


Aardbeien sorteren volgens hun sorteringsklassen: volledig automatische selectie, sortering en registratie met de 3D FruitSorter van BFP automation.

 

Op een eenvoudige en objectieve manier de sorteringsklasse van aardbeien of andere vruchten bepalen, het gewicht registreren en sorteren in verschillende uitvoerlanen: dat zijn de kerntaken van de 3D FruitSorter.


De FruitSorter kan modulair worden samengesteld en uitgebreid met diversie opties.

 

 

 

 

 

FUNCTIES 

3D FruitSorter

 

KLASSEBEPALING EN REGISTRATIE VAN AARDBEI PUNNETS

De 3D FruitSorter bestaat uit een 3D lasercamera die een gevulde punnet met aardbeien classificeert op basis van de gemeten diameter. De 3D visualisatietechniek is in staat om een kwalitatief hoogwaardig beeld te maken dat goed verwerkbaar is met de visietools waaruit een sortering kan gerealiseerd worden volgens de sorteringsklassen:

 • Groot 2A: aardbei diameter > 35mm
 • Groot A: aardbei diameter tussen 31-35mm
 • Klein: aardbei diameter kleiner dan 31mm

De Vision-unit voert de diametermeting uit op aardbeien die zich aan de bovenkant van de punnet bevinden. Hiervoor worden meerdere combinaties van visiealgoritmes ingezet. Het resultaat van de classificatie wordt via een Profinet verbinding naar de bovenliggende besturing gecommuniceerd zodat het eindresultaat in een SQL-database kan geregistreerd worden.

 

Synchroon met de scanning wordt het bruto gewicht bepaald en via barcodes haalt men specifieke parameters uit het registratiesysteem zoals het type punnet met bijhorend tarra-gewicht, het experimentnummer, het objectnummer en de herhaling. Afhankelijk van de TakeAside-parameter markeert de inline printer een punnet alvorens die afgeleid wordt naar de sorteerbaan voor onderzoek of nazicht.

 

FUNCTIES

 • inline barcodelezer

 • FDA transportband met slip-torque technologie

 • 3D scanner met vision alysesoftware

 • weegband en inline printer

 • pneumatisch sorteersysteem

 • geschikt voor punnets in plastic en karton 

 • 22" Siemens touch panel als HMI met SCADA software

 • communicatie via OPC UA en REST API

 • gravitaire rollenbaan voor dozen

 

 • INLINE BARCODELEZER
 • Leest 1D en 2D barcodes.
 • Uitgerust met pneumatisch afblaassysteem en opvangbak.
 • FDA TRANSPORTBAND MET SLIP-TORQUE TECHNOLOGIE
 • Food and Drugs Approved
 • Slip-torque technologie voorkomt beschadiging aan de vruchten bij buffering en transportmanipulaties.
 • 3D SCANNER MET VISION ANALYSE SOFTWARE

De 3D-verplaatsingssensor combineert GigE Vision en laserstripverlichting om informatie te genereren over driedimensionale objecten die niet gemakkelijk kunnen worden gegenereerd door camera's die tweedimensionale beelden verkrijgen. Elke sensor projecteert een driehoekig laservlak op een object terwijl het in zicht komt. Op die manier wordt een matrix van hoogtemetingen opgebouwd waarmee de software in staat is om een 2D- en 3D beeld te creëren. De hoogtemeting stelt het systeem in staat om aardbeien/vruchten van elkaar te onderscheiden, wat met 2D camera’s niet lukt wegens te weinig kleurcontrast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aardbei klasse bepaling

 • WEEGBAND EN PRINTER
 • Meting van het punnetgewicht tot op 1g nauwkeurig
 • Inline printer voor markering punnets
 • PNEUMATISCH SORTEERSYSTEEM
 • Elke punnet wordt in de corresponderende sorteerbaan afgeleid, afhankelijk van de geconfigureerde klasse:
  • GROOT 2A
  • GROOT A
  • KLEIN
  • MISVORMD
  • ROT
  • FOUTIEF GESORTEERD
 • PUNNETS
  • geschikt voor punnets in karton en plastiek

aardbei punnets
 • TOUCH PANEL
  • HMI: 22" Siemens touch panel met SCADA software
  • Vision analysesoftware
  • Gebruikersbeheer
  • Manuele/automatische mode
  • Indicatie van het type punnet in gebruik
HMI FruitSorter
 • COMMUNICATIE VIA OPC UA & REST API
  • OPC UA
  • .Net 
  • REST API (communicatie ERP-software)
  • Datalogging: Windows- en Linux server
Topologie software apps 3D FruitSorter
 • Gravitaire rollenbaan voor dozen